• CAMWorks
 • CAMWorks: Čuvanje strategija obrade

  Čuvanje strategija je jedna od najvažnijih funkcija u okviru SOLIDWORKS CAM i CAMWorks jer nam omogućava da uređujemo svaku strategiju prema našim željama i mogućnostima naše mašine i prema alatima koje koristimo. Takođe, možemo da sačuvamo sve ove strategije i tako izbegnemo stalno uređivanje istih podešavanja što nam, na kraju, štedi sate programiranja.

  (more…)
 • CAMWorks
 • CAMWorks VoluMill: Kako pravilno izabrati način obrade

  VoluMill je strategija obrade za grubo 2,5 i 3-osno glodanje, u kojoj tehnologija obezbeđuje idealnu putanju obrade, gde alat obrađuje radni komad sa što je moguće konstantnijom brzinom i pomakom i sa što većom površinom. U određenim slučajevima možemo koristiti celu dužinu alata što, pored brže obrade, produžava i vek trajanja alata.

  VoluMill prednosti:

  • Stvara i održava idealne uslove za uklanjanje materijala,
  • Brža i lakša obrada,
  • Za mašine i alate prijatnija obrada.
  (more…)
 • CAMWorks
 • CAMWorks: Simultano okretanje po B-osi

  Continuous B Axis Turning ili simultano okretanje po B-osi omogućava Vam da proizvodite složene komade sa jednim alatom i jednom operacijom. Ova funkcija je već predstavljena u CAMWorks 2020 SP3 i dostupna je u svim CAMWorks verzijama, od ove verzije pa nadalje.

  Simultano okretanje po B-osi je metoda obrade gde alat menja nagib prema obliku proizvoda i na taj način omogućava alatu da dođe do delova proizvoda do kojih se običnim struganjem jednim alatom nije moglo doći.

  (more…)
 • CAMWorks
 • Šta su post procesori u CAD/CAM softverima?

  Postprocesori konvertuju putanju alata generisanu u CAMWorks ili SOLIDWORKS CAM, u format koji Vaša CNC mašina može da čita. Izlazni format je G kod koji je specifičan za Vašu CNC mašinu i način na koji želite da ga koristite.

  Za početak, preporučujemo da koristite post procesor napravljen za Vašu CNC mašinu, koji u većini slučajeva možete pronaći već uključen u SOLIDWORKS CAM/CAMWorks, a ako nije, možete pronaći više na linku https://camworks.com/post-processor-library/. Postprocesor možete napraviti i sami, a to ćemo detaljnije objasniti u nastavku.

  (more…)

 • CAMWorks
 • CAMWorks 2023 – Poboljšanja korisničkog iskustva

  Video snimci prikazuju ažuriranja koja su dodata u CAMWorks 2023 radi poboljšanja korisničkog iskustva.

  Vredi napomenuti da su neka od ovih poboljšanja zahtevala mnogo vremena i truda i da bi se čak mogla smatrati velikim poboljšanjima. Takođe, važno je znati da su sva poboljšanja koja ste videlu u prethodnoj blog objavi i ona koja će biti prikazana u nastavku, dodata na zahtev kupaca. CAMWorks tim želi da znate da slušaju i naporno rade da bi poboljšali CAMWorks kako bi Vam pomogli da brže i lakše programirate delove kako biste bili produktivniji i stekli veći udeo na tržištu.

  (more…)

 • CAMWorks
 • CAMWorks 2023: Novosti

  Nova verzija CAMWorks 2023 i ove godine je, kao i uvek, zasnovana na korisničkom iskustvu, još više je automatizovala pametnu proizvodnju i CNC programiranje. Upotreba najnaprednijih tehnologija u CAMWorks 2023, čini ga najnaprednijim CAM softverom na tržištu. CAMWorks je potpuno integrisana tehnologija zasnovana na znanju, koja u jednom sistemu kombinuje procese planiranja, dizajna i proizvodnje. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva (više od 30 godina), CAMWorks je postao jedan od najnaprednijih CAM programa na tržištu. Takođe, CAMWorks je prvi SOLIDWORKS zlatni partner. Kada programiramo sa CAMWorks, govorimo o potpunoj integraciji u SOLIDWORKS. Programiranje se odvija na bazi gradivnih blokova, a kako je ceo proces unutar jednog sistema i jednog fajla, ovde je reč o potpunoj asocijativnosti.

  (more…)