• SEE Electrical
  • SEE Electrical – Profesionalni alat za projektovanje u elektrotehnici

    Sa 30-godišnjim iskustvom, naše preduzeće IB-CADDY d.o.o. pored 3D tehnologija nudi i rešenja u različitim elektroinženjerskim oblastima u segmentu softverskih alata (E-CAD) za potrebe računarski podržanog projektovanja u elektrotehnici.

    SEE Electrical je softver za dizajn okruženja u elektrotehnici. Uz široku paletu dodatnih modula, svaki korisnik može konfigurisati softver prema svojim potrebama jer SEE Electrical platforma omogućava dizajn u energetici, automatizaciji, električnim instalacijama, fluidima i procesnim tehnikama, do dizajna razvodnih ormana i sličnog. Posebno smo ponosni na sposobnost rešavanja/digitalizacije stare projektne dokumentacije konvertovanjem rasterske ili vektorske dokumentacije.

    (more…)