• 3D štampa
  • SLS 3D štampač Sinterit Lisa 2 PRO

    Tehnologija 3D štampe u svetu je prisutna više od 35 godina, počevši od 1981. godine. Od samog početka postojao je veliki potencijal za promenu načina izrade predmeta. Prvi primeri 3D štampanja bili su dostupni samo većim industrijama zbog njihove visoke cene. Zbog potencijala ove tehnologije, sve više ljudi je počelo da se uključuje u razvoj različitih metoda štampanja čime je tehnologija postala dostupna i običnom čoveku. Sada se tehnologija 3D štampanja koristi i u medicini, domaćinstvu, tekstilnoj industriji, zlatarstvu i mnogim drugim oblastima. (more…)