• 3D štampa
  • 3D štampanje teksture pomoću veb aplikacije Formlabs Texture Engine

    Predstavljamo Formlabs Texture Engine, trenutno dostupan u beta verziji. Ova besplatna, lagana veb aplikacija je dizajnirana da brzo primeni teksture na 3D modele spremne za 3D štampanje. Mnogi plastični delovi sadrže površinske teksture i šare da poboljšaju izgled i osećaj ili da optimizuju deo za njegovu namenu. Ovo se obično radi kao sekundarni proces, ali 3D štampa omogućava da se teksture i obrasci primenjuju direktno na datoteke za štampanje.

    (more…)