• 3D štampa
 • Funkcionisanje Formlabs Fuse 1 ekosistema

  Inženjeri, dizajneri proizvoda i proizvođači veruju SLS tehnologiji 3D štampanja zbog visoke produktivnosti, slobode dizajna i mogućnosti krajnje upotrebe štampanih proizvoda.

  Većina sistema selektivnog laserskog sinterovanja (SLS) zahteva dugotrajnu obuku i mnogo truda za postavljanje i održavanje.

  Fuse 1 donosi u svet SLS 3D štampanja jednostavnost upotrebe tipičnu za sve Formlabs proizvode. Mogućnost štampanja proizvoda za krajnju upotrebu u firmi, na licu mesta, znači da možete poboljšati razvoj proizvoda i preuzeti kontrolu nad vašim proizvodnim procesom.

  (more…)
 • 3D štampa
 • Novi Formlabs ekosistem za automatizaciju 3D štampe

  Formlabs predstavlja Form Auto, Fleet Control i High Volume Resin System – tri nova proizvoda koji zajedno čine Formlabs Automation Ecosystem. Ova tri proizvoda omogućavaju visokoproduktivno 3D štampanje velikog obima, niže troškove po odštampanom komadu i poboljšavaju korisničko iskustvo pri upravljanju višestrukim desktop stereolitografskim (SLA) štampačima.

  (more…)