• 3D štampa
  • Uputstvo za 3D štampu prozirnih proizvoda

    Prozirni materijali kao što su staklo ili PMMA imaju širok spektar upotrebe i primene u industriji, industriji proizvoda široke potrošnje i zdravstvu. Međutim, izrada prototipova ili proizvodnja malih serija takvih proizvoda korišćenjem tradicionalnih metoda može biti skupa i neefikasna. Postavlja se pitanje da li je moguće 3D štampati transparentne proizvode? Odgovor je DA, naravno uz odgovarajuću tehnologiju i materijale.

    (more…)