• Arhitektura
  • Cloud-to-Cloud analiza u softveru FARO BuildIT Construction

    U videu možete pogledati korake procesa poređenja Cloud-to-Cloud (oblak tačaka na oblak tačaka) u softveru FARO BuildIT Construction. Cloud-to-Cloud funkcija omogućava 4D (četvorodimenzionalnu) analizu sa četvrtom dimenzijom koja se odnosi na vreme. U analizi Cloud-to-Cloud možemo koristiti oblake tačaka iz različitih vremenskih perioda i rezultirati promenama u podacima snimljenim u ovom vremenskom okviru. Prednost koju analiza Cloud-to-Cloud donosi je korišćenje skeniranja za nadgledanje zgrada pre, tokom i nakon izgradnje. Analiza svih površina zgrade, a ne samo pojedinačnih tačaka, daje detaljan uvid u deformacije i na taj način dokumentuje dokaze za potkrepljene odluke u životnom ciklusu zgrada.

    (more…)