• 3D štampa
  • BioMed Durable Resin – Za izdržljive medicinske uređaje, otporne na udarce

    Formlabs sa ponosom predstavlja BioMed Durable Resin, novu formulaciju posebno razvijenu radi odgovora na potrebu za biokompatibilnim materijalom koji može da izdrži udar, grubo rukovanje i pritisak.

    BioMed Durable Resin je idealan za instrumente specifične za pacijente (PSI) i prilagodljive hirurške instrumente, kao i za razvojne tokove proizvoda koji zahtevaju biokompatibilnost u bilo kojoj fazi, od dizajna do proizvodnje u malim količinama.

    Ovaj USP Class VI materijal je napravljen u FDA registrovanom postrojenju sa ISO 13485 sertifikatom i može se koristiti u aplikacijama za dugotrajan kontakt sa kožom i tkivom, kostima i dentinom (<24 časa).

    (more…)