• 3D štampa
  • 3D štampanje tokom COVID-19: Sinterit

    Danas se suočavamo sa hitnim merama za usporavanje širenja novog koronavirusa COVID-19, koji su značajno promijenili naš način života. Brze i velike promene u društvu utiču na stanje na tržištu, što opet utiče na proces rada u kompanijama. Ove kompanije će sada biti testirane na fleksibilnost i dovitljivost.

    Jedna od tehnologija koja kompanijama pomaže u fleksibilnosti i dovitljivosti je 3D štampanje. (more…)

  • 3D štampa
  • Sinterit materijal: PA11 Onyx

    Poljska kompanija Sinterit je proizvođač 3D štampača zasnovanih na tehnologiji SLS (selektivno lasersko sinterovanje). Trenutno sa dva štampača postaju sve popularniji na tržištu jer su osim tačnosti, jednostavnosti upotrebe, pouzdanosti i širokog izbora materijala, izuzetno pristupačni. Sinterit stalno razvija nove materijale, hardver i softver za korisnike. Danas ćemo se dotaknuti materijala PA11 Onyx koji je jedan od najzanimljivijih. (more…)