Selektivno lasersko sinterovanje (SLS) – 3D štampa sa Sinterit Lisa ili Sinterit Lisa PRO

3D štampanje za široku upotrebu počelo je sa 3D štampačima zasnovanim na FDM tehnologiji. 3D štampači koji rade sa ovom tehnologijom zagrevaju termoplastični materijal u delimično tečno stanje i ispuštaju ga prema putanji koju određuje računar. Plastični materijal se odmotava iz rolne u glavu za štampanje, gde se topi u polutečno stanje. Glava je pričvršćena za mehanizam i kreće se u X i Y smeru. Rastopljeni materijal se ispušta kroz malu mlaznicu u tankim slojevima na radnu ploču koja se kreće u Z smeru. Plastika se stvrdnjava u trenutku ispuštanja i prianja na prethodni sloj.

Nakon toga je usledila SLA tehnologija poznata i kao stereolitografija. Ova tehnologija se zasniva na procesu fotopolimerizacije za selektivno učvršćivanje ili očvršćavanje fotopolimera pomoću UV lasera. 3D model je izgrađen u slojevima, tečni fotopolimerni sloj se selektivno očvršćava samo na mestima gde se nalaze zidovi modela. Gotovi modeli imaju glatku površinu.

Nedavno se kao finansijski pristupačna tehnologija pojavilo selektivno lasersko sinterovanje, skraćeno SLS. Čak i sa ovom tehnologijom, deo se pravi sloj po sloj. Osnovni materijal je prah – obično na bazi najlona. Prah se nanosi na površinu, a zatim se prah laserski selektivno veže za podlogu na mestima gde želimo da imamo zidove prototipa. Laser zagreva prah na temperaturu veću od temperature kristalizacije materijala čime se spajaju čestice. Primeri takvih 3D SLS štampača su Sinterit Lisa i Sinterit Lisa PRO.

Cene SLS 3D štampača Sinterit možete videti u IB-CADDY internet prodavnici