• 3D štampa
 • 3D štampanje tokom COVID-19: Sinterit

  Danas se suočavamo sa hitnim merama za usporavanje širenja novog koronavirusa COVID-19, koji su značajno promijenili naš način života. Brze i velike promene u društvu utiču na stanje na tržištu, što opet utiče na proces rada u kompanijama. Ove kompanije će sada biti testirane na fleksibilnost i dovitljivost.

  Jedna od tehnologija koja kompanijama pomaže u fleksibilnosti i dovitljivosti je 3D štampanje. (more…)

 • 3D štampa
 • 3D štampanje tokom COVID-19: Markforged

  Slika 1: Držači za vizir štampani na Markforged štampačima

  Situacija sa novim koronavirusom COVID-19 primorala je kompanije i preduzeća na drastične promene. Međutim, ove promene zahtevaju neko vreme. U takvim slučajevima se fleksibilni uređaji ili usluge pokazuju kao vrlo korisni. Jedan od njih su 3D štampači jer nam omogućavaju da pravimo delove različitih i složenih geometrija kako bismo pomogli u izradi prototipova ili funkcionalnoj upotrebi. (more…)

 • 3D štampa
 • 3D štampa tokom COVID-19: Formlabs

  Tehnologija 3D štampanja omogućava nam brzu izradu prototipova, isplativu proizvodnju u malim serijama i fleksibilnost na radnom mestu. Upotrebljivost i fleksibilnost 3D štampača najbolje se vidi u vremenima brzih promena u preduzeću, na tržištu ili u društvu. Novi koronavirus COVID-19 je uzdrmao ekonomiju, društvo i zdravstvo. U to vreme nam mnogo pomažu 3D štampači svih vrsta. (more…)