• 3D metrologija
  • Gage FaroArm – Moćna i dostupna koordinatna merna ruka

    (LAKE MARY, Fla., June 16, 2020)

    FARO Technologies, Inc. (FARO), kao vodeći svetski proizvođač 3D mernih rešenja, objavio je novo izdanje pristupačne i precizne prenosive 3D koordinatne merne ruke FARO Gage. FARO Gage je idealan za mala i srednja preduzeća koja obavljaju merenja sa velikom preciznošću. To je ergonomski, najintuitivniji i najsvestraniji zglobni FaroArm® koji korisnicima omogućava da izvrše najzahtevnije 3D inspekcije u najkraćem mogućem vremenskom roku.

    (more…)