• 3D štampa
  • Markforged Simulation

    Inženjeri se stalno suočavaju sa kompromisima između kvaliteta, vremena i troškova. Naročito kod 3D štampanih proizvoda, pronalaženje prave ravnoteže podešavanja koja ispunjavaju zahteve funkcionalnosti može biti izazov. Želimo da štampani deo bude jak, štampan brzo i jeftino. U prošlosti smo morali da štampamo i testiramo višestruke iteracije proizvoda da bismo pronašli prava podešavanja. Bilo je potrebno mnogo vremena i materijala da bi se dobila prava geometrija dela.

    (more…)