• CAMWorks
  • Šta su post procesori u CAD/CAM softverima?

    Postprocesori konvertuju putanju alata generisanu u CAMWorks ili SOLIDWORKS CAM, u format koji Vaša CNC mašina može da čita. Izlazni format je G kod koji je specifičan za Vašu CNC mašinu i način na koji želite da ga koristite.

    Za početak, preporučujemo da koristite post procesor napravljen za Vašu CNC mašinu, koji u većini slučajeva možete pronaći već uključen u SOLIDWORKS CAM/CAMWorks, a ako nije, možete pronaći više na linku https://camworks.com/post-processor-library/. Postprocesor možete napraviti i sami, a to ćemo detaljnije objasniti u nastavku.

    (more…)