• Arhitektura
  • Postavljanje meta prilikom skeniranja pomoću FARO Focus 3D laserskog skenera

    Mete (engl. targets) su fizički objekti koje postavljamo u prostor sa namerom da ih skener prepozna i upotrebi kao referentne tačke (reference). Na taj način, softver može upotrebiti te mete kao zajedničke oznake između različitih skenova i lako ih povezati i postaviti u jedinstveni koordinatni sistem. Taj postupak se naziva registracija. (more…)

  • FARO
  • ScanPlan i Focus: 3 načina upotrebe za efikasno 3D skeniranje prostora

    Vlasnici laserskih skenera znaju da FARO Focus pomaže u 3D snimanju tačne kopije prostora. Ali, da li ste znali da se može kombinovati sa 2D ručnim maperom FARO ScanPlan kako bi prostorna dokumentacija bila još efikasnija? ScanPlan daje 2D tlocrte brzinom kojom hodate, ali kada je povezan sa FARO Focus i mnogo više. Pogledajte 3 načina na koje možete koristiti ScanPlan sa 3D laserskim skenerom FARO Focus. (more…)