• Eureka Chronos
  • Eureka Chronos – Optimizacija putanje alata dovodi do smanjenja vremena obrade

    ⚙️ Optimizacija putanje alata i posledično do 15% manje vremena obrade Vaših CNC Eureka Chronos programa
    ♻️ Manje habanja alata i manja potrošnja energije zbog procesa rezanja… Vaša firma postaje zelenija!

    Više informacija na https://eureka.ib-caddy.com ili nas pozovite za prezentaciju na +386 1 566 12 55.