Eureka Chronos – Optimizacija putanje alata dovodi do smanjenja vremena obrade

⚙️ Optimizacija putanje alata i posledično do 15% manje vremena obrade Vaših CNC Eureka Chronos programa
♻️ Manje habanja alata i manja potrošnja energije zbog procesa rezanja… Vaša firma postaje zelenija!

Više informacija na https://eureka.ib-caddy.com ili nas pozovite za prezentaciju na +386 1 566 12 55.