PolyWorks Inspector – Programiranje merenja na CMM mašinama

Da bi izmerili delove pomoću CMM, stručnjaci za merenje moraju da odrede objekte i redosled CMM operacija za njihovo merenje, što može biti prilično dugotrajno.
U vebinaru https://www.innovmetric.com/about/events-and-webinars/reduce-complexity-your-cnc-cmm-programming-tasks prikazano je kako da kreirate kompletne sekvence merenja za CMM proces za nekoliko minuta, uz održavanje kontrole pomoću softverskog rešenja za univerzalnu 3D dimenzionalnu analizu i kontrolu kvaliteta. Pored toga, pokazuje kako se projekti inspekcije mogu konfigurisati i izvršiti na CMM na fleksibilan način. koristite jednostavnu i efikasnu CMM operativnu paradigmu.

Uverite se sami kako možete:

  • Ubrzati pripremu Vaših inspekcijskih projekata pomoću automatizovane sekvence merenja koja određuje ispravne orijentacije alata, optimalan redosled merenja i putanje merenja bez sudara
  • Otkriti potencijalne kolizije u realnom vremenu i automatski promenite putanje alata da biste ih izbegli
  • Ispraviti greške u sekvenciranju i popravite otkrivene greške jednim klikom
  • Lako zvršiti sondiranje i lasersko skeniranje u okviru istog pregleda
  • Konfigurisati sekvencu CNC CMM merenja kompatibilnu sa svim Vašim CNC CMM mašinama