3D štampa – Dan otvorenih vrata

 • Da li ste zainteresovani za 3D štampanje?
 • Da li bi 3D štampač olakšao rad u Vašoj firmi?
 • Da li vas zanima kako se upravlja pojedinačnim 3D štampačem?
Na ova i druga pitanja, odgovore možete dobiti na Danu otvorenih vrata u IB-CADDY ITC, gde će tema biti 3D štampa sa Formlabs i Markforged štampačima. Pričaćemo o upotrebi, prednostima i nedostacima, različitim aplikacijama i još mnogo toga.
Dnevni red:
10:00 – 12:00 – FORMLABS
 1. Formlabs kompanija
 2. SLA tehnologija štampanja i SLA štampači (Form 3+, Form 3L)
 3. SLS tehnologija štampanja i SLS štampači (Fuse 1+ 30W)
 4. Praktični primeri upotrebe Formlabs 3D štampača
12:00 – 14:00 – MARKFORGED
 1. Markforged kompanija
 2. FFF tehnologija i štampa sa kompozitima (Onyx One, Onyx Pro, Mark Two, X3, X5, X7)
 3. ADAM tehnologija i štampa metala (Metal X)
 4. Praktični primeri upotrebe Markforged 3D štampača