• 3D štampa
  • Uloga kompozitnih materijala u električnim vozilima

    U svetu je primećen izrazit trend uvođenja električnih vozila (EV). Osim pionira u ovoj oblasti, sada se u to područje upuštaju i gotovo svi poznati proizvođači automobila. Šta to znači za kompozite? Većina električnih vozila na današnjem tržištu ima domet od 400 do 640 kilometara i “zabrinutost zbog dometa” je stvarna, pogotovo jer električne punionice nisu sveprisutne kao benzinske pumpe. Osim toga, baterije su veoma teške pa je potrebno dodati težinu kako bi se povećao domet. Zbog toga, upotreba kompozita može biti odlična prilika, zar ne? (more…)