• 3D štampa
  • Sinterit materijal: PA11 Onyx

    Poljska kompanija Sinterit je proizvođač 3D štampača zasnovanih na tehnologiji SLS (selektivno lasersko sinterovanje). Trenutno sa dva štampača postaju sve popularniji na tržištu jer su osim tačnosti, jednostavnosti upotrebe, pouzdanosti i širokog izbora materijala, izuzetno pristupačni. Sinterit stalno razvija nove materijale, hardver i softver za korisnike. Danas ćemo se dotaknuti materijala PA11 Onyx koji je jedan od najzanimljivijih. (more…)