• 3D štampa
  • 3D štampanje tokom COVID-19: Markforged

    Slika 1: Držači za vizir štampani na Markforged štampačima

    Situacija sa novim koronavirusom COVID-19 primorala je kompanije i preduzeća na drastične promene. Međutim, ove promene zahtevaju neko vreme. U takvim slučajevima se fleksibilni uređaji ili usluge pokazuju kao vrlo korisni. Jedan od njih su 3D štampači jer nam omogućavaju da pravimo delove različitih i složenih geometrija kako bismo pomogli u izradi prototipova ili funkcionalnoj upotrebi. (more…)