• 3D štampa
 • 3D štampa sa tačnošću od 10 mikrona

  U ovom videu je prikazano kako je sa 3D štampačem Markforged uz upotrebu Blacksmith postupka, napravljen priključak za helikopter sa tačnošću od 10 mikrona.

  Upotrebljen je materijal Onyx tj. najlon sa mikro česticama karbona.

  Blacksmith omogućava 3D štampačima Markforged da uzmu u obzir ključne varijable koje mogu uticati na postupke unutar zatvorene petlje. Na ovaj način moguće je prilagoditi postupak štampanja narednih komada. (more…)

 • Blacksmith
 • Markforged Blacksmith – Kontrola kvaliteta za fleksibilno 3D štampanje

  Fleksibilna proizvodnja je neizbežna budućnost koja će morati da se osvoji kako bi se održala vidljivost na tržištu i konkurentska prednost. Markforged, proizvođač industrijskih 3D štampača, materijala i softvera, to dobro razume i sada svojim korisnicima Markforged X7 nudi deo ove vrste softvera koji će otvoriti vrata fleksibilnoj proizvodnji aditivne tehnologije.

  (more…)