Obezbeđenje kvaliteta u digitalnoj proizvodnji

3D štampu uvek zamišljamo kao brz i ponovljiv postupak. Međutim, ova prednost se može izgubiti u slučaju kada moramo tako odštampane delove da izmerimo da bismo dokazali tačnost izrade.

Kako možete osigurati da odštampani delovi ispunjavaju tražene uslove u pogledu dimenzionalne i funkcionalne tačnosti? Naravno, možete koristiti tradicionalni pristup koristeći skupu metrološku opremu ili možete ručno izmeriti deo pomoću pomičnog kljunastog merila koje je, međutim, podložno ljudskim greškama pri merenju.

U ovoj oblasti, međutim, možemo iskoristiti Markforged tehnologiju Blacksmith. Blacksmith je autopilot za digitalnu proizvodnju jer automatizuje proces kontrole 3D štampanja i na taj način obesmišljava ručno merenje.

Konfigurisanje Blacksmith u Eiger-u je jednostavno. Izaberete deo, prilagodite materijal sa svim internim podešavanjima u pogledu ojačanja i količine karbonskih vlakana. Zatim samo uključite Blacksmith.

Blacksmith je sposoban da skenira sa tačnošću od ± 30 mikrona na delu sa karakterističnom veličinom od najmanje 3 mm. Kako Blacksmith skenira tokom samog procesa 3D štampanja, može da skenira i tako meri karakteristike koje se inače ne mogu meriti na konačnom delu. Blackmith nam omogućava da merimo samo odabrane i važne karakteristike čak i u visokoj rezoluciji što može da optimizuje vreme 3D štampanja i time minimizira vreme izrade. Kada ovo postavite, samo snimite deo i počnite da štampate. Blacksmith će tada automatski generisati 3D prikaze sa histogramima odstupanja. Na ovaj način dobijamo brzi pregled kvaliteta štampe bez ikakve ručne intervencije. Može da obezbedi izveštaje o merenju kao dokaz da komad odgovara dimenzijama kao i da doda neophodne procesne informacije. Tako možete da znate ko je štampao taje deo, na kom 3D štampaču, kada je štampan i koja verzija softvera je korišćena za štampanje.

Želite više informacija?

Za dodatne informacije o Markforged proizvodima pišite nam na info@ib-caddy.com ili nas pozovite na +386 1 566 12 55.

Takođe, možete posetiti i našu veb stranicu da biste saznali više o Markforged proizvodima.