• 3D štampa
  • 3D štampanje tokom COVID-19: Sinterit

    Danas se suočavamo sa hitnim merama za usporavanje širenja novog koronavirusa COVID-19, koji su značajno promijenili naš način života. Brze i velike promene u društvu utiču na stanje na tržištu, što opet utiče na proces rada u kompanijama. Ove kompanije će sada biti testirane na fleksibilnost i dovitljivost.

    Jedna od tehnologija koja kompanijama pomaže u fleksibilnosti i dovitljivosti je 3D štampanje. (more…)