• 3D štampa
 • Uloga kompozitnih materijala u električnim vozilima

  U svetu je primećen izrazit trend uvođenja električnih vozila (EV). Osim pionira u ovoj oblasti, sada se u to područje upuštaju i gotovo svi poznati proizvođači automobila. Šta to znači za kompozite? Većina električnih vozila na današnjem tržištu ima domet od 400 do 640 kilometara i “zabrinutost zbog dometa” je stvarna, pogotovo jer električne punionice nisu sveprisutne kao benzinske pumpe. Osim toga, baterije su veoma teške pa je potrebno dodati težinu kako bi se povećao domet. Zbog toga, upotreba kompozita može biti odlična prilika, zar ne? (more…)

 • 3D štampa
 • Markforged – 3D štampa sa kompozitnim materijalima

  Sa Markforged 3D štampačima možemo da štampamo kompozitnim materijalima. Osnova je Onyx ili Najlon. Ako su u njega tokom štampe ugrađena vlakna (staklena vlakna, karbon ili kevlar), onda je štampani deo izuzetno krut – može biti i više nego da je napravljen od aluminijuma.

  Više o Markforged 3D štampačima: https://markforged.ib-caddy.com/sr/ (more…)

 • 3D štampa
 • 3D štampanje tokom COVID-19: Markforged

  Slika 1: Držači za vizir štampani na Markforged štampačima

  Situacija sa novim koronavirusom COVID-19 primorala je kompanije i preduzeća na drastične promene. Međutim, ove promene zahtevaju neko vreme. U takvim slučajevima se fleksibilni uređaji ili usluge pokazuju kao vrlo korisni. Jedan od njih su 3D štampači jer nam omogućavaju da pravimo delove različitih i složenih geometrija kako bismo pomogli u izradi prototipova ili funkcionalnoj upotrebi. (more…)