• 3D scan
  • FARO Sphere

    FARO Sphere je nov proizvod kompanije FARO, koji povezuje više aplikacija na jednom mestu tj. u oblaku. U kombinaciji sa mobilnom aplikacijom FARO Stream, FARO Sphere omogućava prenos snimljenih podataka direktno u oblak sa 3D skenera FARO Focus Premium na terenu.

    (more…)