FARO Stream i FARO Sphere – Budućnost rada u Cloud tački

Kombinacija FARO Stream mobilne aplikacije i FARO Sphere Cloud rešenja je idealno rešenje za deljenje, rad i, pre svega, saradnju na Cloud tačkama tokom celog životnog veka projekta.

FARO Stream

Pored upravljanja skenerom, mobilna aplikacija FARO Stream Vam omogućava da pratite skeniranje u realnom vremenu. Nakon svakog završenog skeniranja, aplikacija unapred registruje ili poravnava skeniranja. To znači da već na lokaciji skeniranja sa sigurnošću znate da ste uspešno skenirali sve što ste želeli, a istovremeno ste obezbedili brzu i, pre svega, uspešnu konačnu registraciju Cloud tačaka. Pored toga, FARO Stream brine o prenosu podataka u FARO Sphere Cloud rešenje u realnom vremenu.

FARO Sphere

FARO Sphere je Cloud rešenje specijalno razvijeno za rad sa Cloud tačkama kreiranim 3D skeniranjem. Predstavlja lokaciju za skladištenje Vaših podataka, gde svi akteri projekta mogu da vide rezultate odmah nakon kreiranja skeniranja ili da počnu da ih obrađuju. FARO Sphere omogućava višesmernu komunikaciju i istovremeni rad na prikupljanju podataka, registraciji tačaka u Cloud-u, kreiranju BIM ili CAD modela, mašinskih planova i drugih projektnih aktivnosti. Svi kreirani dokumenti se mogu sačuvati nazad u FARO Sphere i on Vam služi kao jedinstven izvor istinitih podataka i osigurava da svi akteri projekta od glavnog projektanta, podizvođača i naručioca uvek imaju uvid u trenutni status projekta. FARO Sphere se pristupa preko veb pretraživača i stoga je dostupan preko svih uređaja povezanih na internet. Pored pregledača Cloud tačaka i CAD modela projekta, u pretraživaču su omogućeni i alati za merenje rastojanja i površina. Za veću transparentnost projekta možete koristiti sistem oznaka i povezanih filtera.

Želite više informacija?

Za dodatne informacije o FARO proizvodima pišite nam na info@ib-caddy.com ili nas pozovite na +386 (0)1 566 12 55.