• 3D metrologija
  • Vebinar: Rešenje za 3D skeniranje za reverziblini inženjering (sa FARO Quantum/Design Arm i 8-osa)

    Na vebinaru možete više saznati o moćnom rešenju za potrebe 3D skeniranja u oblasti reverzibilnog inženjeringa sa FARO proizvodima. Sistem (FARO Arm sa 8-osa i softver) omogućava brz i intuitivan prenos geometrije fizičkih delova u digitalni oblik. Uz mogućnost izvoza mrežnih modela i modeliranja CAD modela, sistem je pogodan i za inženjere, dizajnere itd. (more…)