• CAMWorks
 • CAMWorks VoluMill: Kako pravilno izabrati način obrade

  VoluMill je strategija obrade za grubo 2,5 i 3-osno glodanje, u kojoj tehnologija obezbeđuje idealnu putanju obrade, gde alat obrađuje radni komad sa što je moguće konstantnijom brzinom i pomakom i sa što većom površinom. U određenim slučajevima možemo koristiti celu dužinu alata što, pored brže obrade, produžava i vek trajanja alata.

  VoluMill prednosti:

  • Stvara i održava idealne uslove za uklanjanje materijala,
  • Brža i lakša obrada,
  • Za mašine i alate prijatnija obrada.
  (more…)