• CAMWorks
 • CAMWorks: Čuvanje strategija obrade

  Čuvanje strategija je jedna od najvažnijih funkcija u okviru SOLIDWORKS CAM i CAMWorks jer nam omogućava da uređujemo svaku strategiju prema našim željama i mogućnostima naše mašine i prema alatima koje koristimo. Takođe, možemo da sačuvamo sve ove strategije i tako izbegnemo stalno uređivanje istih podešavanja što nam, na kraju, štedi sate programiranja.

  (more…)
 • CAMWorks
 • CAMWorks VoluMill: Kako pravilno izabrati način obrade

  VoluMill je strategija obrade za grubo 2,5 i 3-osno glodanje, u kojoj tehnologija obezbeđuje idealnu putanju obrade, gde alat obrađuje radni komad sa što je moguće konstantnijom brzinom i pomakom i sa što većom površinom. U određenim slučajevima možemo koristiti celu dužinu alata što, pored brže obrade, produžava i vek trajanja alata.

  VoluMill prednosti:

  • Stvara i održava idealne uslove za uklanjanje materijala,
  • Brža i lakša obrada,
  • Za mašine i alate prijatnija obrada.
  (more…)
 • CAMWorks
 • CAMWorks: Simultano okretanje po B-osi

  Continuous B Axis Turning ili simultano okretanje po B-osi omogućava Vam da proizvodite složene komade sa jednim alatom i jednom operacijom. Ova funkcija je već predstavljena u CAMWorks 2020 SP3 i dostupna je u svim CAMWorks verzijama, od ove verzije pa nadalje.

  Simultano okretanje po B-osi je metoda obrade gde alat menja nagib prema obliku proizvoda i na taj način omogućava alatu da dođe do delova proizvoda do kojih se običnim struganjem jednim alatom nije moglo doći.

  (more…)
 • CAMWorks
 • Šta su post procesori u CAD/CAM softverima?

  Postprocesori konvertuju putanju alata generisanu u CAMWorks ili SOLIDWORKS CAM, u format koji Vaša CNC mašina može da čita. Izlazni format je G kod koji je specifičan za Vašu CNC mašinu i način na koji želite da ga koristite.

  Za početak, preporučujemo da koristite post procesor napravljen za Vašu CNC mašinu, koji u većini slučajeva možete pronaći već uključen u SOLIDWORKS CAM/CAMWorks, a ako nije, možete pronaći više na linku https://camworks.com/post-processor-library/. Postprocesor možete napraviti i sami, a to ćemo detaljnije objasniti u nastavku.

  (more…)