• 3D štampa
 • 3D štampa sa tačnošću od 10 mikrona

  U ovom videu je prikazano kako je sa 3D štampačem Markforged uz upotrebu Blacksmith postupka, napravljen priključak za helikopter sa tačnošću od 10 mikrona.

  Upotrebljen je materijal Onyx tj. najlon sa mikro česticama karbona.

  Blacksmith omogućava 3D štampačima Markforged da uzmu u obzir ključne varijable koje mogu uticati na postupke unutar zatvorene petlje. Na ovaj način moguće je prilagoditi postupak štampanja narednih komada. (more…)

 • 3D štampa
 • Markforged – 3D štampa sa kompozitnim materijalima

  Sa Markforged 3D štampačima možemo da štampamo kompozitnim materijalima. Osnova je Onyx ili Najlon. Ako su u njega tokom štampe ugrađena vlakna (staklena vlakna, karbon ili kevlar), onda je štampani deo izuzetno krut – može biti i više nego da je napravljen od aluminijuma.

  Više o Markforged 3D štampačima: https://markforged.ib-caddy.com/sr/ (more…)

 • 3D štampa
 • 3D štampanje tokom COVID-19: Markforged

  Slika 1: Držači za vizir štampani na Markforged štampačima

  Situacija sa novim koronavirusom COVID-19 primorala je kompanije i preduzeća na drastične promene. Međutim, ove promene zahtevaju neko vreme. U takvim slučajevima se fleksibilni uređaji ili usluge pokazuju kao vrlo korisni. Jedan od njih su 3D štampači jer nam omogućavaju da pravimo delove različitih i složenih geometrija kako bismo pomogli u izradi prototipova ili funkcionalnoj upotrebi. (more…)