FARO Super 6DoF TrackArm

Kako brzo i precizno snimiti velike objekte u 3D model?

Rešenje je kombinacija FARO Vantage Laser Tracker i jedne ili više FARO Quantum ScanArm mernih ruku za skeniranje. FARO Vantage Laser Tracker detektuje svaku pojedinačnu mernu ruku i registruje je u jednom koordinatnom sistemu.

Međusobno povezivanje ovih uređaja je jednostavno. Jednostavno postavite sferni retroreflektor (SMR sonda) na svaku ruku i povežite ga sa FARO Vantage Tracker. Zatim možete skenirati ili koristiti senzor izvan vidnog polja tragača (Tracker). Prilikom pomeranja merne ruke u novi položaj, potrebno je ponovo povezati tragač sa rukom pomoću retroreflektorske kugle.

Moguće je povezati nekoliko mernih krakova za skeniranja za paralelno skeniranje.

Na ovaj način možemo znatno ubrzati proces skeniranja. Skenirani podaci dobijeni na ovaj način mogu se uporediti sa 3D CAD modelom, a razlike se mogu analizirati mapiranjem boja.