Novosti: FARO® BuildIT Metrology 2020

Nadogradnja softvera FARO® BuildIT Metrology 2020 donosi više standarde optimizacije toka posla i produktivnosti kroz analizu dimenzija i vizuelne kontrole, kao i planiranje i upravljanje procesima.

U nastavku predstavljamo neke od inovacija uključenih u nadogradnju.

Novosti u ANALIZAMA:

ANALIZA AUTOMATIZACIJE – Nakon prikupljenih merenja za tražene elemente, podaci se automatski ažuriraju da bi odražavale informacije za deo koji se pregleda, bez ikakve intervencije korisnika. Fascikle za odstupanje boja i GD&T se automatski ažuriraju. U kombinaciji sa parametarskim analizama ovo može značajno ubrzati inspekcije bez prilagođene automatizacije.

ODSTUPANJA I NAPOMENE ANALIZE NA PARAMETRIJSKOM MODELU – Pre kontrole primenom nazivne geometrije nametnute iz CAD modela, određuju se tolerancije površina i poprečnih preseka kao i napomene o pregledu površina i tačaka koje se čuvaju u osnovnom modelu a koje ćete koristiti kao šablon datoteka za ponovne preglede.

ANALIZA DEBLJINE I OFSETA (POMAKA) – Analiza debljine ili ofseta pronalazi i upoređuje merenja sa suprotnim merenjima i stvara prikaz u boji odstupanja materijala ili praznog prostora između njih. Ova analiza je namenjena kontroli delova tankih zidova kao što je lim. Kako se rezultati ne oslanjaju na CAD geometriju u proračunu, na njih ne utiču promene položaja na fleksibilnim delovima.

PODRŠKA GD&T ISO STANDARDA – Dodata podrška za ISO-1101 standarde za geometrijsko dimenzionisanje i toleranciju, pored već podržanog standarda ASME Y14.5.

Novosti u KORISNIČKOM INTERFEJSU:

WORKBANCHES – “Radne površine” omogućavaju upotrebu pojednostavljenih menija i alata prilagođenih pojedinačnim delovima toka posla i brzo prebacivanje između njih. Za napredne korisnike, podrazumevana radna površina i dalje sadrži pune menije i trake sa alatkama sa kojima su već upoznati.

POBOLJŠAN PRIKAZ U GRAFIČKOM POLJU – Manipulacija 3D prikazom velikih oblaka tačaka je sada mnogo brža i omogućava prikaz većeg broja tačaka, što rezultira izuzetno jasnim i čitljivim grafičkim prikazima.

Novosti u MERENJIMA:

KONTROLNI PROZOR MERENJA – Dok je plutajući prozor Measure Control pružao odlične vizuelne informacije za tekuće merenje za operatere koji su udaljeni od računara, njegova veličina nije bila od koristi korisnicima koji sede za računarom. Novina u 2020. godini je nova verzija upravljanja koja omogućava istovremeni pregled modela i drugih ključnih informacija. Na ovaj način se lako može izabrati opcija koja najbolje odgovara metodu merenja.

DALJINSKI NADZOR – Osnovne inspekcije i merenja mogu se videti preko veb pretraživača na mobilnom uređaju sa novim interfejsom za daljinsko praćenje BuildIT Metrology. Aplikacija može da otvara merenja i pristupa komandama, manipuliše ili bira geometriju za pregled i prikuplja merenja dok je korisnik udaljen od računara na kojem ima učitan softver BuildIT Metrology.

Novosti za PRIPREMU PROJEKCIJE za FARO TRACER Laser Projector:

OPTIMIZOVANI PROGRAM PRIPREME PROJEKCIJE – Sa naglaskom na glatkoći i lakoći procesa poravnanja i upravljanja, BuildIT Projector se može koristiti i na tabletu.

PRIPREMA ANIMIRANIH PRIKAZA – Za pojedinačni korak može se pripremiti animirani prikaz koji operateru služi kao vizuelna komunikacija prilikom prolaska kroz kontrolne korake. Isti pogledi su uključeni u izveštaj.

CLIPPING BOX – Korisnik može odrediti granice polja za projekciju.

Za pitanja ili demonstraciju rada uređaja i softvera možete nas kontaktirati putem info@ib-caddy.com ili na +386 1 566 12 55.