FARO Sphere

FARO Sphere je nov proizvod kompanije FARO, koji povezuje više aplikacija na jednom mestu tj. u oblaku. U kombinaciji sa mobilnom aplikacijom FARO Stream, FARO Sphere omogućava prenos snimljenih podataka direktno u oblak sa 3D skenera FARO Focus Premium na terenu.

Odatle, sa FARO WebShare možemo snimljene podatke proslediti u FARO SCENE gde ih registrujemo i obrađujemo. Ovako možete skratiti tok posla tako što ćete se osloboditi koraka fizičkog prenosa podataka sa skenera na računar. Aplikacija FARO Stream snimljene podatke preregistruje već u procesu skeniranja i tako omogućava uvid u kvalitet skeniranja.

Na oblaku, FARO Sphere može pristupiti do FARO Knowledge Base, FARO Academy i FARO Support. Dodatno, omogućen je i pregled registrovanih podataka u aplikaciji FARO SCENE i uvezenih CAD modela u sam oblak tačaka.