3D štampanje tokom COVID-19: Sinterit

Danas se suočavamo sa hitnim merama za usporavanje širenja novog koronavirusa COVID-19, koji su značajno promijenili naš način života. Brze i velike promene u društvu utiču na stanje na tržištu, što opet utiče na proces rada u kompanijama. Ove kompanije će sada biti testirane na fleksibilnost i dovitljivost.

Jedna od tehnologija koja kompanijama pomaže u fleksibilnosti i dovitljivosti je 3D štampanje.

3D štampači, posebno tehnologija selektivnog laserskog sinterovanja (SLS), omogućavaju proizvodnju složenih i moćnih delova preko noći. Uz pomoć Sinterit 3D štampača zasnovanih na SLS tehnologiji, možete stvoriti jake, složene i izdržljive delove na bazi termoplastičnog najlona. Ovo Vam omogućava da proizvodite pribor za proizvodne linije, razne privremene rezervne delove ili kućišta, ubrzavate izradu prototipova i razvijate novi proizvod.

SLS tehnologija koristi materijal u obliku praha i laserom selektivno topi čestice praha na svakom sloju, gde će se nalaziti krajnji proizvod. Značajna prednost je da nisu potrebne potpore. Tako smo gotovo neograničeni složenošću geometrije, sastavne delove štampamo zajedno, a serijski delovi se mogu štampati jedan iznad drugog tako da imamo minimalan posao sa čišćenjem odštampanih delova.

Kao i mnogi drugi proizvođači 3D štampača, Sinterit je odgovorio na borbu protiv novog koronavirusa. U saradnji sa zdravstvenim ustanovama i njihovim korisnicima, pomogli su u povezivanju proizvođača sa korisnicima i pomogli u razvoju uređaja koje korisnici Sinterit štampača mogu sami odštampati i tako učestvovati u borbi protiv virusa.

Sinterit je aktivno uključen u razvoj funkcionalnih pomagala koje deli sa svojim korisnicima. Oni svakodnevno štampaju i testiraju različite dizajne primljene od svojih prodavaca, korisnika i iz drugih izvora.

ŠTITNICI ZA LICE – VIZIRI

Slika 1: Držači za vizire štampani sa materijalom PA12 Smooth na 3D štampačima Sinterit Lisa i Lisa PRO

Da bi se iskoristile mogućnosti SLS 3D štampača Lisa i Lisa PRO, bilo je potrebno osmisliti odgovarajući dizajn. Dizajniranjem malih držača na koje su pričvršćeni viziri a zatim ručice okvira bilo kojih naočara, značajno smanjujemo upotrebu radne zapremine štampača, potrošnju materijala i vreme štampanja. Ovim je moguće odštampati 120 nosača (za 60 vizira) pomoću štampača Lisa i 200 nosača (za 100 vizira) pomoću štampača Lisa PRO. U jednoj nedelji možete napraviti preko 200 vizira.

ADAPTERI


Slika 2: Adapteri za kombinovanje ronilačkih maski sa filterima odštampani materijalom PA12 Smooth na 3D štampačima Sinterit Lisa i Lisa PRO

Kao i mnogi drugi korisnici 3D štampača, Sinterit je pomogao u štampanju različitih adaptera za kombinovanje ronilačkih maski sa filterima. Ova alternativa je potpuno pouzdana i izvodljiva. U samo jednom danu štampanja moguće je napraviti nekoliko različitih adaptera za različite kombinacije maski i filtera.

OKVIRI ZA MASKE

Slika 3: Okviri za maske odštampani materijalom PA12 Smooth na 3D štampaču Sinterit Lisa PRO

Okviri maski zauzimaju manje prostora od čitavih maski, što nam omogućava da odštampamo veliki broj njih istovremeno. Ovo štedi vreme štampanja, potrošnju materijala i iskorišćava mogućnosti SLS tehnologije. Okviri omogućavaju čvrsto prijanjanje na lice i na taj način dodatno sprečavaju ulazak čestica u telo.

Pored gore navedenih primera, Sinterit štampači pomažu da se ubrza razvoj različitih maski, razdelnika i ventila.

Sinterit proizvodi

Slika 4: 3D štampač Sinterit Lisa PRO u radnom okruženju

Sinterit proizvodi sopstvene štampače i nudi raznovrsnu dodatnu opremu za brzo, jednostavno i prilagođeno korisničko iskustvo.

Štampači:

 • Lisa
  Cenovno među najdostupnijim SLS štampačima na tržištu. Odličan za izradu prototipova, razvoj i proizvodnju funkcionalnih delova od PA12 najlona i TPU i TPE materijala.
 • Lisa PRO
  Veća radna zapremina štampe i mogućnost snabdevanja azotom radi uklanjanja kiseonika. Ovim se povećava kvalitet štampe i otvaraju vrata drugim materijalima kao što je PA11.

Dodatna oprema:

 • Powder Sieve
  Uređaj za prosejavanje korišćenog praha i mešanje sa svežim prahom nakon štampe.
 • Sandblaster
  Uređaj za brzo i temeljno čišćenje odštampanih delova.
 • ATEX usisivač
  Usisivač za čišćenje štampača i uklanjanje praha nakon štampe.

SLS tehnologija pruža mnoge prednosti, posebno za projekte i geometrije u kojima ne možemo koristiti potpore. Tehnologija je precizna i omogućava širok spektar ispitivanja performansi.