Postavljanje meta prilikom skeniranja pomoću FARO Focus 3D laserskog skenera

Mete (engl. targets) su fizički objekti koje postavljamo u prostor sa namerom da ih skener prepozna i upotrebi kao referentne tačke (reference). Na taj način, softver može upotrebiti te mete kao zajedničke oznake između različitih skenova i lako ih povezati i postaviti u jedinstveni koordinatni sistem. Taj postupak se naziva registracija.

Uopšteno, poznajemo dve vrste meta: štampane mete i sfere tj. kugle. Kako pravilno postaviti te mete u prostoru, sadržaj je ovog videa.