Metrologija u proizvodnji automobilskih sedišta

Dizajneri automobilskih sedišta posvećuju veliku pažnju pravilno zategnutim površinama sedišta.

Slika 1: Beskontaktno skeniranje pomoću merne ruke FARO

Tako možemo koristiti FARO mernu ruku za beskontaktno skeniranje dodirom već proizvedenog sedišta u svrhu kontrole proizvodnje i poređenja sa originalnim CAD modelom, ili u svrhu reverzibilnog inženjeringa i dobijanja 3D CAD modela.

U slučaju kontrole kvaliteta možemo izračunati različite dimenzije kao što su npr. upadni ugao između jastuka sedišta i naslona, tačna visina ili širina sedišta i mnoge druge dimenzije koje su važne za proveru pravilne izrade.

Slika 2: Metodologije kontrole kvaliteta u oblasti automobilskih sedišta (brošura u PDF)