Sinterit Studio 2019 – Softver za SLS 3D štampu

Danas proizvođači 3D štampača razvijaju sopstvene softvere koji omogućavaju jednostavno, brzo, pouzdano i bez brige pokretanje 3D štampača. Osim toga, imate podršku proizvođača koja će Vam pomoći odgovorima na pitanja ili u rešavanju problema.

Sinterit Studio 2019 je softver kompanije Sinterit u kojem pripremate željene modele za štampanje na Sinterit 3D štampačima Lisa i Lisa PRO. Softver je brz, jednostavan za upotrebu, korak po korak vodi Vas kroz čitav proces i omogućava Vam slanje informacija putem WiFi veze.

Preko softvera ažurirate firmver (firmware) 3D štampača, imate pristup uputstvima za upotrebu štampača, softvera Sinterit Studio 2019 i uputstvima za postavljanje i orijentisanje modela.

VERZIJE

Sinterit Studio 2019 je podeljen u pet verzija koje omogućavaju pristup većem broju materijala, pa čak i pristup otvorenim parametrima. Otvoreni parametri Vam omogućavaju štampanje sa materijalima drugih proizvođača. Vremenom, kako stičete iskustvo, promenom parametara možete dobiti različite krutosti i detalje sa istim materijalom.

Tabela 1: Dostupni materijali za različite verzija softvera Sinterit Studio 2019

Sinterit Studio je uključen u štampač Lisa, a Sinterit Studio Profiles i Sinterit Studio Advanced u komplet Lisa SET. Slična situacija je sa štampačem Lisa PRO gde je verzija  Sinterit Studio Open uključena u štampač, a verzija Sinterit Studio Advanced u komplet Lisa PRO SET. Ako želite moćniju verziju koja nije uključena u 3D štampač, morate samo dodatno platiti za nju.

Tabela 2: Kompatibilnost verzija softvera sa štampačima

PRIPREMA ŠTAMPE

1. PRESETS – Unapred podešene vrednosti
Prvi korak su unapred podešene postavke, gde navodite:
 • Model štampača (Printer Model)
 • Vrsta praha (Powder Type) – Određivanje vrste materijala određuje veličinu radne površine sa idealnim uslovima (zelena površina). Sa nekim materijalima čak imate mogućnost da izaberete krutost štampanog komada.
 • Visina sloja (Layer Height [mm]) – Ovaj faktor utiče na brzinu štampanja i detalje.
 • Napredne opcije (Advanced Options) – Ove postavke su namenjene samo iskusnim korisnicima Sinterit 3D štampača.

2. MODELS – Postavljanje modela

Uvezite 3D modele (stl, fbk, dkf, dae, obj, 3mf i 3ds) koje želite da odštampate i orijentišite ih prema uputstvima proizvođača. Ne postoji mogućnost automatske orijentacije i umetanja modela jer samo korisnik razume koja su njihova kritična područja i funkcije. Na osnovu ovoga i uz pomoć Sinterit vodiča, modeli su na odgovarajući način orijentisani za uspešnu i kvalitetnu štampu.

 • Zelena površina prikazuje idealne uslove i pruža kvalitetne komade
 • Žuta površina ukazuje na mogućnost deformacije
 • Crvena površina je već kritična i to se izbegava
 • Moguće je proveriti kontakte, umnožavati modele i automatski pozicionirati u zelenoj zoni

3. SLICE – Rezanje i izrada koda

SLICE ili rezanje generiše .scode na osnovu izabranih unapred podešenih postavki i umetnutih modela za štampanje na 3D štampaču Sinterit Lisa ili Lisa PRO.

 • Fajl prenesete na štampač preko USB ključa ili WiFi veze (pogledajte korak PRINTERS)
 • Takođe se generiše izveštaj o vremenu štampanja, potrošnji materijala i, najvažnije, koliko svežeg praha morate dodati u prah koji Vam je ostao nakon štampanja. Ovo je obavezan korak za ponovnu upotrebu praha.

4. PREVIEW – Prethodni pregled

Pogledajte putanju lasera ​​za svaki sloj. Pogodno za proveru uspešnosti štampe jer na modelima mogu da postoje neprimetne greške koje su u već generisanom kodu.

5. PRINTERS – Štampači

Pratite status svojih Sinterit 3D štampača na deljenoj mreži (samo preko WiFi veze). Postoje dve moguće funkcije:

 • Slanje .scode koda za štampanje
 • Pogled u unutrašnjost štampača putem integrisane kamere

 

Sinterit Studio se iz meseca u mesec poboljšava novim funkcijama koje korisniku omogućavaju lako i ugodno iskustvo.

Želite više informacija?

Za dodatne informacije o Sinterit proizvodima pišite nam na info@ib-caddy.si ili nas pozovite na +386 1 566 12 55.

Sinterit proizvodi u IB-CADDY internet prodavnici