PRINT TOOLS NOT TOYS: Automatizovana robotska ćelija i 3D štampa (RLS d.o.o.)

Prezentacija širokog spektra rešenja i alata kao što su CAD/CAM softveri (SOLIDWORKS, CAMWorks…), 3D skeneri, 3D štampači itd. započeo je na IRT industrijskom forumu, koji je održan početkom juna 2019. godine u Portorožu, saradnjom našeg preduzeća i preduzeća RLS d.o.o. na zajedničkom projektu proizvodnje hvataljke.

Na štandu smo koristili 3D štampače Markforged Onyx One i Formlabs Form 2 za štampanje različitih 3D predmeta i na taj način predstavili rad tehnologije 3D štampanja, a bili smo spremni i da odgovorimo izazovu vremena.

Kompanija RLS d.o.o. je na svom štandu simulirala automatizovanu robotsku proizvodnu ćeliju u kojoj su se radni komadi robotskom rukom UR5 (Universal robots) i hvataljkom RG2 (OnRobot) ubacivali u merni sistem Equator 300 (Renishaw) i koje je robot, nakon izvršenog merenja, postavljao na poslužavnik za dobre ili loše komade.

Slika 1: Programiranje robotske ruke UR5 i merni sistem Equator 300

Kako smo uvek spremni za novi izazov, odlučili smo da uradimo zajednički projekat sa preduzećem RLS, odnosno da napravimo dodatak za RG2 hvataljku pomoću 3D štampača Markforged Onyx One. Zbog visoke preciznosti štampe i krutosti materijala, 3D štampač je namenjen za štampanje hvataljki, alata i raznih drugih jedinstvenih kompozitnih dodataka.

Slika 2: IB-CADDY štand na IRT forumu

Saradnici iz preduzeća RLS su pripremili 3D model nastavka hvataljke u STL formatu, koji smo pripremili za štampanje pomoću softvera Eiger. Pošto softver radi u oblaku i njime se može upravljati pomoću pretraživača, projektni zadatak smo pripremili pametnim telefonom i tako odmah krenuli sa štampanjem.

Slika 3: Priprema modela u softveru Eiger za štampanje na štampaču Markforged Onyx One

Koristili smo materijal Onyx koji je mešavina najlona i delića karbona. Karakteristike ovog materijala su visoka krutost, čvrstoća i otpornost na habanje. Takođe, materijal ne ostavlja otiske. Vreme štampanja je bilo 2 sata i 44 minuta. Nije nam bila potrebna dodatna obrada zbog geometrije kojoj nisu bili potrebne potpore (oslonci). Zalepili smo komade gume na dodatke da bismo sprečili klizanje.

Slika 4: Odštampan nastavak za hvataljku iz materijala Onyx

Tako smo za samo tri sata, uz samo 15 minuta rada operatera, odštampali i pričvrstili trajni priključak na RG2 hvataljku robotske ruke UR5. Nastavci su dizajnirani po meri, što je takođe jedna od prednosti 3D štampača. Omogućavaju Vam da odštampate mnoštvo priloga za prilagođene proizvode.

Slika 5: Ugrađen nastavak na OnRobot hvataljki RG2

Preduzeće IB-CADDY je uvek aktivno i traži nove prilike i mogućnosti saradnje sa kompanijama, što nam omogućava da ova iskustva podelimo sa Vama.

Zahvaljujemo se preduzeću RLS d.o.o. za dozvolu da podelimo ovaj praktični primer.

Preduzeće RLS d.o.o. je specijalizovano za projektovanje, proizvodnju i isporuku naprednih senzora rotacionog i linearnog pokreta i zvanični je distributer Renishaw merne opreme. Više informacija o preduzeću možete pronaći na www.rls.si, a više o Renishaw mernoj opremi na www.renishaw.si.