SLS 3D štampač Sinterit Lisa 2 PRO

Tehnologija 3D štampe u svetu je prisutna više od 35 godina, počevši od 1981. godine. Od samog početka postojao je veliki potencijal za promenu načina izrade predmeta. Prvi primeri 3D štampanja bili su dostupni samo većim industrijama zbog njihove visoke cene. Zbog potencijala ove tehnologije, sve više ljudi je počelo da se uključuje u razvoj različitih metoda štampanja čime je tehnologija postala dostupna i običnom čoveku. Sada se tehnologija 3D štampanja koristi i u medicini, domaćinstvu, tekstilnoj industriji, zlatarstvu i mnogim drugim oblastima.

Svaka metoda u 3D štampanju ima svoje prednosti i upotrebljivost. Prva razvijena metoda bila je stereolitografija (SLA) koja koristi laserski zrak za učvršćivanje tečnog materijala na bazi smole, sloj po sloj. Ova metoda je veoma popularna u zlatarstvu, stomatologiji i medicini zbog preciznosti i glatke površine. Fused Deposition Modeling  (FDM / FFF), gdje zagrejana mlaznica polaže rastopljenu plastiku, u svetu je najpoznatija metoda jer je pristupačna i dostupna svima. Ovom tehnologijom moguća je izrada od plastičnih igračaka do mašinskih elemenata.

Metoda koja zaslužuje veću pažnju je selektivno lasersko sinterovanje (SLS). U ovoj metodi koristimo termoplastični materijal u obliku praha sa mikronskim sitnim česticama i njime punimo dno komore za štampanje. Za svaki sloj komora sa materijalom se malo spušta, valjak se pomera i poravnava novi sloj materijala, a zatim laser odozgo spaja čestice na površini na kojoj će se komad nalaziti nakon nanošenja svih slojeve. Na kraju ciklusa, komad vadimo iz praha, nevezani prah se uklanja iz njega i komad je spreman za upotrebu. Preostali materijal pomešamo sa određenom količinom svežeg praha i tako imamo smešu spremnu za sledeću štampu.

Pored odličnog kvaliteta na malim detaljima, tvrdoće i otpornosti na habanje, velika prednost ove tehnologije je štampanje komada bez podrške (support) jer tu ulogu preuzima prah oko komada. Zbog ove prednosti, SLS metoda se može koristiti za štampanje oblika koje nije moguće štampati drugim metodama.

Možemo zahvaliti poljskoj kompaniji Sinterit što je učinila metodu SLS 3D štampe dostupnom širem krugu ljudi. Sa svojim prvim proizvodom Sinterit Lisa 1, oni su već pomogli mnogim dizajnerima u osmišljavanju proizvoda brzom izradom prototipova, izradi plisiranih kostima, egzoskeletne podrške za udove i još mnogo toga.

Sinterit Vam sada nudi mogućnost prednarudžbe novijeg SLS 3D štampača Sinterit Lisa 2 PRO. Isporuka će započeti u septembru 2018. godine. Za razliku od Sinterit Lisa 1, Sinterit Lisa 2 PRO nudi: veću radnu površinu za štampanje većih komada ili više komada odjednom, komoru ispunjenu azotom koji omogućava štampanje sa širim izborom materijala, noviji i moćniji softver Sinterit Sinterdio 2018 i veći ekran na samom štampaču.

Materijali sa kojima možemo štampati na Sinterit Lisa 1 su poliamid PA12 i termoplastični poliuretan Flexa Black. Zahvaljujući azotnoj komori, pored PA12 i Flexa Black, Sinterit Lisa 2 PRO takođe ima mogućnost štampanja sa PA11 i Flexa Grey. Crni materijal PA12 odličan je za glatke površine, male detalje, izradu prototipova i gotove proizvode jer je čvrst, otporan na hemikalije i visoke temperature. Flexa Black je elastična, fleksibilna a istovremeno čvrsta i otporna na hemikalije, ima dobru memoriju dizajna, pogodna je za krute elemente, anatomske modele, zaptivke, amortizere i izolacione elemente. PA11 je čvrst, sa visokom otpornošću na habanje, temperaturu, odličan je za proizvodnju delova sa visokim mehaničkim opterećenjima, delova iz zahtevnih prostornih oblika i nastavnih sredstava. Sa Flexa Grey moći ćete da napravite elastične prototipove jer ublažava udarce i vibracije i pogodan je za izradu prototipova.

Model odštampan na SLS 3D štampaču Sinterit Lisa 2 PRO

Azotna komora u Sinterit Lisa 2 PRO omogućava kompaniji Sinterit da razvije više novih materijala koji se mogu očekivati u bliskoj budućnosti. Takođe, možemo koristiti materijale trećih strana jer softver Sinterit Studio omogućava promenu postavki lasera ​​i komore.

Vreme postaje sve vrednije i 3D štampanje pomaže da se to bolje iskoristi. Korišćenjem SLS metode 3D štampanja, dizajneri mogu brzo i jeftino testirati svoje koncepte i tako skratiti vreme realizacije finalnog proizvoda. Brzina izrade prototipa ima veliki uticaj na proces proizvodnje proizvoda i njegov dolazak na tržište. Brzim prototipiranjem otklanjamo mnoge nedostatke proizvoda i na taj način korisnicima pružamo kvalitetan proizvod. U medicini, uz pomoć skeniranja organa i brze realizacije pomoću SLS metode 3D štampanja, možemo napraviti model organa visoke rezolucije koji hirurzima pomaže u planiranju zahvata a što u velikoj meri smanjuje mogućnost komplikacija. Takođe, postoji sve veća potražnja za jedinstvenim proizvodima za koje 3D štampanje omogućava brzu i pristupačnu proizvodnju.

Sinterit Lisa 2 PRO mnogo doprinosi kompanijama u razvoju i drugim oblastima. Štampač je jednostavan za upotrebu a neočvrsnuti prah se može ponovo koristiti. Budući da ovom metodu štampe nije potrebna podrška, dovoljno je samo očistiti komade od viška praha i komadi su spremni. Sinterit veruje da je ljudska kreativnost bez granica i zato proizvodi pristupačne štampače što omogućava širem krugu ljudi da ostvare i provere svoje vizije.

Za više informacija posetite našu stranicu https://sinterit.ib-caddy.com