Markforged – Označite svoje delove punilom za gravure

Da biste postigli bolju estetiku Vaših 3D štampanih modela na Markforged štampačima, moguće je modele obojiti na različite načine. Ako želite da svom delu dodate tekst koji je čitljiv i jasan, ovaj proces bojenja može trajati dugo. Ovo se posebno odnosi na prerađivačku industriju gde proizvođači moraju pravilno označiti svoje delove i alate radi veće transparentnosti. Sa slično oblikovanim delovima i alatima, etiketiranje je ključ dobre organizacije! U ovoj objavi pokazaćemo Vam jednostavan i brz način da dovršite svoje štampane delove posebnim punilom za gravure.

Slika 1: Napunite gravure na Vašim 3D štampanim delovima ovim jednostavnim trikom

1. IZBOR PUNILA ZA GRAVURE

Ako niste upoznati sa punilima za graviranje, ona se koriste za bojenje urezanih i ugraviranih površina popunjavanjem ovih žlebova punilom sličnim vosku. Jedna od svakodnevnih stvari gde se koristi ovakav način bojenja i popunjavanja gravura je na kuglicama ili kuglama za kuglanje – logo proizvođača se prvo ugravira u samu kuglu, nakon čega se za bojenje logotipa koristi punilo za graviranje. Ovo isto punilo za graviranje je takođe pogodno za bojenje 3D štampanih delova. Može se naći na sledećem linku: https://www.markingpendepot.com/Markal-f-paint-markers.aspx.

Slika 2: Sve što Vam je potrebno je punilo za gravuru (desno), papirni ubrus i Vaš odštampani deo (levo)

2. OBLIKOVANJE GRAVURE

Moramo biti veoma pažljivi kada oblikujemo samu gravuru – moramo pravilno modelirati gravuru u CAD softverskom paketu koji se koristi. Punilo će ispuniti gravuru do kraja. To znači da morate prethodno da napravite gravuru kao gradivni blok tokom modeliranja samog dela.

Slika 3: Ugraviran tekst unutar CAD modela (tekst je napravljen uz pomoć odgovarajuće skice i operacije “Cut Extrude”)

Važna je dubina i širina ugraviranog teksta – ako je gravura preširoka, ispuna se može prebrzo ukloniti sa same gravure. Ako je gravura preduboka, moramo nekoliko puta da ispunimo gravuru punilom da bismo dobili pravi rezultat. Iskustvo pokazuje da je najpogodnija širina graviranja 0,5 – 1 mm, a dubina graviranja 0,5 mm. Na osnovu izvršenih ispitivanja, ustanovljeno je da kada je širina gravure od 1,5 mm pa naviše, punilo veoma lako ispada iz dela. Punilo se takođe može izgrebati, što nam daje neodgovarajući rezultat. Većina punila za graviranje su neonske ili fluorescentne boje, a razlog za to što je tako natpis jasno vidljiv, čak i sa tanjim geometrijama.

Slika 4: Slika prikazuje rezultat testa širine gravura ispunjenih punilom (vidi se da najbolji rezultat daje širina graviranja 0,5 – 1 mm)

Slika 5: Slika prikazuje rezultat testa dubine gravura ispunjenih punilom (vidi se da dubina graviranja od 0,5 mm daje najbolji rezultat)

3. ŠTAMPANJE MODELA

Kada uspešno izmodelujete deo u Vašem 3D CAD softveru, vreme je da odštampate deo na 3D štampaču. Gravure se najbolje štampaju kada su postavljene na gornju ili bočnu površinu Vašeg dela. Ako želite da dodate gravure na donje površine Vaših delova, dodajte isečke da biste izbegli potrebu za previše potpora.

4. NANOŠENJE PUNILA U GRAVURE

Prevucite punilo za graviranje preko samih gravura i preko površine 3D štampanog dela na kome je gravura – površina će se “prljati” punilom, ali ovo punilo se lako može ukloniti običnim papirnim ubrusom. Ako prevučete papirni ubrus preko gravura, punilo će lepo naleći unutar gravura.

Slika 6: Deo sa nanesenim punilom preko gravure i odgovarajuće površine

5. ODSTRANJIVANJE VIŠKA PUNILA

Koristeći običan papirni ubrus, obrišite višak punila sa površine Vašeg dela. Primetićete da se punilo lepi samo kada je unutar same gravure – ovo lepo ispunjava žleb. Ako je potrebno, možete i pokvasiti papirni ubrus radi lakšeg uklanjanja viška punila.

Slika 7: Brisanje dela papirnim ubrusom

Slika 8: Graviran deo je spreman za upotrebu

Slika 9: Gravirani delovi, na gore opisan način, u preduzeću IB-CADDY

6. UPOTREBITE VAŠ DEO!

Sada je Vaš deo odštampan i označen u skladu sa gore opisanim. Ova metoda je izuzetno brza i jednostavna, a pomoću nje svoje komade možete označiti jasno i prijatno za oko. Koristeći punilo, možete pravilno pripremiti svoje delove, i funkcionalno i estetski.

Slika 10: Upotrebite punilo za gravure, za označavanje Vaših delova

7. DODATNI KOMENTARI

Punilo za gravure je stoga veoma pogodno za jednostavno obeležavanje Vaših 3D štampanih delova, i funkcionalno i estetski. Međutim, postoje slučajevi kada ovaj metod obeležavanja delova nije najpogodniji. Sam materijal za punjenje je izuzetno sličan vosku, što znači da ispuna može otpasti ako je površina na kojoj je graviranje u stalnom kontaktu sa drugom površinom tj tj. kada postoji trenje. U ovom slučaju, vosak može ispasti iz ugraviranog žleba. Takođe, samo punilo ima ograničenje radne temperature, od -45°C do 60°C. Tako pri blago povišenim ili sniženim temperaturama punilo ne ostaje na komadu. Temperaturni opseg upotrebe može da varira – to zavisi od vrste punila koji koristite.

8. GDE MOŽETE NABAVITI OVA PUNILA?

Punila se mogu naručiti onlajn na donjim linkovima (potražite na internetu i druge prodavce). Punila se proizvode u različitim bojama i vrstama.

Izvor: https://markforged.com/resources/blog/engraver-filler-labeling