Vebinar: Markforged 3D štampači za štampu kompozita i metala

U četvrtak 20. decembra 2018. godine, organizovaćemo besplatan seminar koji prikazuje 3D štampanje kompozita i metala sa Markforged 3D štampačima.

Seminar će se održati u IB-CADDY ITC, Kovinarska 28, Kamnik.

Dnevni red:

1. Opšti podaci o Markforged 3D štampačima

2. Markforged 3D štampači za štampanje kompozita:

3. Markforged 3D štampači za štampanje metala:

4. Ostali 3D štampači u IB-CADDY ponudi:

  • Sinterit (desktop selektivno lasersko sinterovanje)
  • Formlabs Form (desktop stereolitografija)
  • 3D Systems (profesionalni i proizvodni 3D štampači različitih tehnologija)

5. Pitanja i odgovori