Vebinar: Korišćenje FARO 3D skenera za snimanje i analizu mesta sudara i zločina

Na vebinaru smo predstavili osnovne informacije o upotrebi FARO hardvera i softvera u oblasti forenzike i javne bezbednosti. Predstavljene su moguće aplikacije za upotrebu 3D podataka snimljenih 3D laserskim skenerom FARO Focus i ručnim 3D skenerom FARO Freestyle 2 u programskim rešenjima FARO Scene i namenskom softveru za istraživanja FARO Zone 3D.

Za pitanja ili demonstraciju rada uređaja i softvera, možete nas kontaktirati putem info@ib-caddy.si ili na +386 (0)1 566 12 55.