Metrološke merne ruke FARO Quantum S podržavaju standard ISO 10360-12

FARO Quantum S FaroArm i FARO ScanArm su visokoprecizne mobilne merne i skenerske ruke, dostupne u verzijama sa 6 ili 7 osa i sertifikovane su prema novom standardu za industrijsku metrologiju ISO 10360-12.

Svaka merna ruka je podvrgnuta strogom testiranju kako bi se osigurala pouzdanost i ponovljive performanse u najzahtevnijim okruženjima. Serija Quantum S je najtačnija porodica mobilnih mernih ruku i, istovremeno, najtestiranija u 35-godišnjoj istoriji kompanije FARO. Quantum merne ruke su dostupne u dve konfiguracije: kao 6-osne i 7-osne ruke. Svaka konfiguracija je dostupna u nekoliko veličina, što je doseg pojedinačne ruke. Ruka sa 6 osa dostupna je u četiri veličine: 1,5 m / 2,5 m / 4,5 m / 4,0 m. Ruka sa 7 osa dostupna je u tri veličine: 2,5 m / 4,5 m / 4,0 m.

Budući da su Quantum merne ruke zahtevni merni uređaji, svaka ruka je dostupna u posebnom koferu otpornom na padove, udarce i druge spoljne uticaje koji se javljaju tokom transporta i drugih kretanja u proizvodnim halama. U koferu se postavlja na oblikovanu antistatičku penu, a uključene su i komponente kao što su standardni senzori, univerzalna montažna ploča, napajanje i baterija, poklopac za prašinu i sertifikat o kalibraciji.

FARO ruke se mogu postaviti na tronožac, granitni sto ili direktno na čeličnu platformu u CNC mašini.

FARO Quantum S je najbolji, visoko precizni mobilni merni uređaj koji je trenutno dostupan na tržištu. Međutim, ako kontaktno merenje želite nadograditi beskontaktnim rešenjem za skeniranje, možete koristiti FAROBlu lasersku sondu tj. LLP. Osim uobičajenih površina, ovaj skener može skenirati i tamne i reflektujuće površine. Pošto dozvoljava 300 snimaka u sekundi i ima veoma širok ugao skeniranja, omogućava Vam snimanje do 600.000 tačaka u sekundi. Tako smo pri takvom skeniranju izuzetno brzi i efikasni, dobijamo kvalitetnije podatke sa manje ponavljanja.

Kompanija želi da postigne savršenstvo u mobilnim mernim uređajima. Tako je nova FARO Quantum S ruka usklađena sa standardom ISO 10360-12 (https://www.iso.org/standard/63931.html) – Geometrical product specifications (GPS) — Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) — Part 12: Articulated arm coordinate measurement machines (CMM).

Novi ISO standard ISO 10360-12 razlikuje se od postojećeg standarda B89 po tome što zahteva veći broj merenja sa većim stepenom artikulacije. Na ovaj način stvara novu, zahtevniju klasu mobilnih mernih uređaja. Studija slučaja: dok standard B89 zahteva merenje sa jednog položaja i orijentacije, ISO 10360-12 zahteva isto merenje sa više položaja kako bi se pokazale stvarne performanse mernog uređaja. ISO 10360-12 sprečava sakrijvanje slabosti ili slabije tehničke karakteristike mernog uređaja. Tako je u kompaniji FARO u procesu kompenzacije i kalibracije, kalibracija svake pojedinačne ruke podvrgnuta svim potrebnim koracima. Zbog dodatnih zahteva standarda ISO 10360-12, ovaj proces je 3 puta duži nego prema standardu B89. Mobilni merni uređaj je tako pouzdano precizniji, stabilniji i pouzdaniji.

FARO Quantum S je trenutno jedina mobilna merna ruka koja je u skladu sa standardom ISO 10360-12.

Mobilne FARO ruke su namenjene za upotrebu u proizvodnji gde su uslovi mnogo zahtevniji nego u mernoj prostoriji gde obično imamo CMM uređaje. Osim toga, mobilne ruke se stalno premeštaju sa jedne lokacije na drugu, unutar i izvan kompanije. Pri tom često dolazi do neprijatnosti poput pada kofera ili nekog drugog udarca. Tako se svaka ruka testira na nekoliko parametara, npr. na temperaturnim fluktuacijama od 60°C do -20°C za pojedine komponente i čitav uređaj, nakon čega slede brojna ispitivanja otpornosti na vibracije. Zatim, sledi prvi krug kalibracije i kompenzacije. Međutim, ovo nije kraj testiranja jer sledi testiranje na padove i udarce. Svaka jedinica koja se nalazi u koferu mora pasti četiri puta, tako simulirajući najcrnji scenario u transportu zbog nesavesnog logističara, ili nezgode pri premeštanju u radionici. Kada se završe svi ovi testovi, svaka ruka ponovo prolazi kroz proces kalibracije i kompenzacije. Tek nakon završetka ovog testa, ruka dobija sertifikat o kalibraciji. To znači da kupac ruke može biti siguran da je dobio pouzdanu ruku pogodnu za rad u zahtevnom okruženju.

Kada radimo sa FARO mobilnom rukom, možemo se dodatno osloniti na izuzetnu ergonomiju brzo zamenljivih senzora. Svaki senzor sadrži posebnu elektroniku koja operateru omogućava brzu i laku zamenu jednog senzora drugim, bez upotrebe alata ili pomagala i ponovne kalibracije. Takođe, softver će odmah prepoznati novi senzor na ruci. Na taj način se štedi vreme i rad.

Quantum ruka je takođe veoma lagana i, naravno, pokretna. Radi maksimalne prenosivosti, FARO ruka omogućava potpuno nezavisnu operativnost bez ikakvih kablova. Svaka jedinica ima dvostruko „Hot Swap“ ležište za baterije, koje omogućava zamenu baterija tokom rada, a time i mogućnost kontinuiranog merenja bez prekida. Sa ugrađenim WiFi interfejsom, omogućava bežično povezivanje sa drugim računarima. Na ovaj način korisnik može bez brige postaviti svoju FARO ruku na bilo koje mesto gde mora da izvrši merenje.

Ubeđeni smo da je FARO Quantum S FaroArm najbolja mobilna ruka za merenje i skeniranje na tržištu. Da biste se sami uverili u to, FARO je za kupce pripremio vodič za donošenje odluka Portable 3D Measurement Arms – A Decision Guide for Buyers, koji je dostupan na linku https://bit.ly/37b6aXQ. Tako možete proveriti i tehničke karakteristike različitih uređaja i doneti sopstvenu odluku.