Podizanje kombajna od 17 tona sa lancem odštampanim na 3D štampaču | Markforged

Može li vaš 3D štampač napraviti delove koji su dovoljno jaki da podignu kombajn od 17 tona?

Da biste saznali više o 3D štampačima za štampanje komada koji su jači od aluminijuma a cena mnogo niža nego što bi se takvi komadi izrađivali na CNC mašini, kontaktirajte IB-CADDY putem e-pošte info@ib-caddy.si.

3D štampač Markforged Mark Two je dizajniran za korisnike kojima su potrebni jaki, precizni, ponovljivi komadi sa izuzetnom površinskom obradom. Idealan je za oblasti kao što su:

  • Delovi za krajnju upotrebu
  • Alati / Držači
  • Održavanje u proizvodnji
  • Lanac snabdevanja
  • Funkcionalno testiranje

Za više informacija o Markforged 3D štampačima pogledajte na https://markforged.ib-caddy.com/sr/desktop-series/