Kako napraviti kućište kamere sa Markforged 3D štampačem

Titan Gilroy, TITANS of CNC, Inc. je na 3D štampaču Markforged Mark Two napravio  kućište kamere koje je zatim koristio za snimanje na CNC obradnom centru Doosan Puma SMKS 3100ST. Za 3D konstrukciju su, naravno, koristili SOLIDWORKS.