FARO Quantum Max Arm i CAM2

Da li vaši izveštaji o pregledima izgledaju tako lepo i uredno?

Kreiranje organizovanih izveštaja je jednostavno pomoću merne ruke FARO Quantum Max Arm i softvera CAM2.

Mapa boja prikazuje odstupanje svake pojedinačne tačke u odnosu na njen CAD model. Zelena boja označava da su tačke dobre. Svaka žuta boja ukazuje da se približava opsegu tolerancije. Međutim, podaci o oblaku crvenih tačaka su izvan opsega tolerancije.

Kada postavite CAM2 softver, ove podatke možete automatski preuzeti nakon skeniranja i u roku od nekoliko minuta imati podatke o “odgovarajuće/neodgovarajuće”.

Saznajte više o FARO mernim rukama na https://lnkd.in/eSKaVCJD