Formlabs Form 3 kertridž

Formlabs Form 3 kertridž – Ovo je rezervoar za smolu. Povremeno protresite kertridž da se smola dobro izmeša. Poklopac na vrhu kertridža omogućava razmenu vazduha a to omogućava pravilno doziranje smole. Pre štampanja otvorite poklopac za odzračivanje.

Interaktivna prezentacija:

Više informacija na https://formlabs.ib-caddy.com/