3D štampa ugradnih delova sa 3D štampačem Fuse 1

Da li ste ikada pomislili da bi se stvarni delovi za ugradnju mogli 3D odštampati? U kompaniji Formlabs to već rade za neke od svojih uređaja.

Slika 1. Uređaj za pranje Wash L i uređaj za očvršćavanje Cure L (oba uređaja sadrže 3D odštampane delove)

Formlabs inženjeri su prvobitno planirali da za te delove koriste postupak brizganja plastike. Nažalost, epidemija je poremetila transportne puteve i planirani delovi nisu mogli da se na vreme pribave u dovoljnim količinama. Zbog toga su razmišljali o alternativi i rešenje su našli u 3D štampi.

Slika 2: Delovi odštampani 3D štampačem Fuse 1 i ugrađeni u Form Wash 3L i Form Cure 3

Form Cure L je postprocesorski uređaj za očvršćavanje delova odštampanih na velikoformatnom SLA (stereolitografija) 3D štampaču Formlabs Form 3L. Ovaj uređaj sadrži 3 dela odštampana na SLS (selektivno lasersko sinterovanje) 3D štampaču Formlabs Fuse 1. Ti delovi su:

  • zupčanik rotacione ploče,
  • držač magneta za vrata i
  • distancer za zaključavanje.

Njihovi inženjeri su prvobitno planirali da u slučaju zupčanika rotacione ploče koriste postupak brizganja plastike. Nažalost, epidemija je poremetila transportne puteve i planirani delovi nisu mogli da se na vreme pribave u dovoljnim količinama. Zbog toga su razmišljali o alternativi i rešenje su našli u 3D štampi.

Slika 3: 3D CAD model zupčanika rotacione ploče za Form Cure L

Slika 4: Rotaciona ploča u Form Cure L

Video 1: Prikaz rada postprocesorskih uređaja Form Wash L i Cure L

Ostale primere upotrebe 3D štampe pri izradi ugradnih delova za Formlabs proizvode možete pogledati na https://formlabs.com/blog/3d-printing-production-parts-fuse-1.